Daten. Leben.

Bezpečne. Ekologicky. Udržateľne.

V REISSWOLF nám vždy záleží na tom, aby sme ochránili Vaše dáta za každých okoloností. To ale neznamená, že to nemôžeme robiť ekologicky a udržateľne.

Eko. Informácia.

Nech nám odovzdáte akékoľvek dátové nosiče, či už sú to papierové dokumenty, pevné disky, magnetické pásky alebo akékoľvek iné zariadenia obsahujúce Vaše údaje, môžete sa spoľahnúť, že po bezpečnej likvidácií Vašich dát odovzdáme vzniknutý odpad na recykláciu, čím zmenšíme environmentálnu stopu Vašich nosičov. A to bez zníženia dôrazu na Váš prvoradý záujem - bezpečnosť Vašich dát.

Bezpečnú likvidáciu Vašich dokumentov a ostaných dátových nosičov Vám pravidelne preukážeme pomocou našich likvidáčných porotokolov. Zároveň Vám v prípade záujmu vieme vystaviť aj náš informýčný doklad REISSWOLF Eko. Informácia., v ktorom sa bude uvedené, koľko prírodných zdrojov a skleníkových plynov ste ušetrili tým, že ste Vaše dátové nosiče odovzdali na likvidáciu práve nám.

V súlade so zákonom.

Bezpečnosť Vaśich dát je pre Vás, a teda aj pre nás, prvoradá. Sme presvedčení, že Vás predovšetkým zaujíma to, ako vieme garantovať stopercentńú bezpečnosť Vášich dát až do chvíle, keď ich zničíme. Z pohľadu štátnych inštitúcií sú ale Vaše dátové nosiče vnímané ako odpad.

V spoločnosti REISSWOLF teda okrem absolútnej bezpečnosti Vašich dát dbáme aj na dodržiavanie všetkých platných zákonných noriem týkajúcich sa nakladania s odpadom. Naša mobilná skartáčná jendotka je jedna z mála povolená aj na skartovanie elektroodpadu, teda Vašich pevných diskov, priamo u Vás v závode. V prípade potreby Vám vystavíme potvrdenie o zhodnotení odpadu preukazujúce tok Vášho odpadu až po jeho koncové zhodnotenie.

Scroll to top