Daten. Leben.

Naša vízia a hodnoty

Chceme, aby spoločnosti v celej Európe mysleli na spoločnosť REISSWOLF ako na prvú, keď ide o zákonne vyhovujúce a zodpovedné nakladanie s údajmi všetkého druhu. Naša produktivita rastie rovnakým tempom ako digitalizácia nášho pracovného prostredia a životného priestoru.

Naším cieľom je inteligentne kombinovať analógové a digitálne technológie spôsobom, ktorý je vhodný pre budúcnosť. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na riešenia, ktoré zaručujú bezpečnosť a kontinuitu. Údaje sú chránené a zabezpečené vždy a všade, či už fyzicky na papieri alebo digitálne na našich vlastných serveroch.

Naša REISSWOLF DNA

  • Naše slovo platí: Sme dôveryhodní, úctiví a čestní vo vzájomných vzťahoch.
  • Naše dvere sú otvorené. Počúvame sa, navzájom sa podporujeme a snažíme sa o konštruktívny dialóg, aby sme spoločne našli najlepšie riešenie.
  • Pri všetkom, čo robíme, máme vždy na zreteli našich zákazníkov, pretože práve pre nich sa každý deň zlepšujeme.
  • Odvažujeme sa robiť nové veci bez zbytočného rizika, ale bez strachu z robenia chýb, aby sme takto stále učili.
  • Stále chceme prehodnocovať ochranu údajov a neustále testujeme našu výkonnosť.
  • Každý deň sme produktívni. Preukazujeme ochotu k výkonu a inovatívnu silu. Konáme spravodlivo a s radosťou z toho, čo robíme.
  • Chceme spoľahlivú kontinuitu. V kvalite našich služieb, v našom tíme a predovšetkým v našich vzťahoch so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi.
  • Zodpovednosť za budúcnosť vidíme v tom, čo robíme dnes - preto konáme udržateľne a neustále hľadáme ešte efektívnejšie riešenia, ktoré by boli šetrné k životnému prostrediu.
  • Našou najdôležitejšou hodnotou je dôvera. V našich službách, v ľuďoch, ktorí dávajú značke REISSWOLF jej tvár.
Scroll to top