Daten. Leben.

Rozhodujúca je kvalita. Pre Vás - a teda aj pre nás.

Skartáciu dokumentov a údajov sme nevynašli, ale v priebehu posledných desaťročí sme kvalitu likvidácie dokumentov a údajov opakovane zlepšovali. Aby ste si mohli byť istí, že Vaše rozhodnutie pre nás je správne.

"Štandard kvality REISSWOLF" nie je len prázdna fráza a je viac ako len napĺňanie očakávaní zákazníkov a ich skúseností. Odráža sa to v mnohých smeroch v našich každodenných činnostiach a predovšetkým v spôsobe našej spolupráce. Sme presvedčení, že kvalita bude klesať, ak nebudeme neustále prehodnocovať a zlepšovať svoje vlastné normy kvality.

Štandard kvality REISSWOLF. Platí pre myslenie a konanie.

Analýza potrieb a vytvorenie koncepcie pre všetky individuálne požiadavky týkajúce sa bezpečnej správy údajov.

Vývoj webového cloudového archívneho softvéru a digitálnych produktov, ako je napríklad digitálna poštová schránka.

Digitalizácia a zjednodušenie všetkých informačných a objednávkových procesov pre optimalizáciu cesty zákazníka.

Vývoj špeciálnych bezpečnostných kontajnerov a vozidiel na ničenie dokumentov a údajov.

Vyhodnotenie, posúdenie a optimalizácia všetkých krokov procesu pre uzavretý bezpečnostný reťazec od vyzdvihnutia údajov na mieste u zákazníka.

Zriadenie archívov s vysokým stupňom zabezpečenia podľa najnovších poznatkov vrátane digitálnej správy spisového fondu.

Založenie REISSWOLF your. academy. ako komplexného motivačného a vzdelávacieho programu.

Komplexné školenia o ochrane a bezpečnosti údajov s pravidelnou aktualizáciou obsahu pre všetkých zamestnancov.

Sme úspešní na celom svete, pretože do centra našich myšlienok a činností kladieme nielen Vaše očakávania od našich služieb. To je pre každého dobrého poskytovateľa služieb samozrejmosťou. Sme úspešní na celom svete, pretože myslíme aj na to, čo Vám môže uľahčiť život pri každodennej práci s údajmi a ktoré produkty a služby potrebujete na zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti Vašich procesov.


Rovnako ako tisíce ďalších zákazníkov môžete dôverovať našim riešeniam - sú výsledkom premyslenej a overenej kvality. Od služieb skenovania cez bezpečné archivačné riešenia alebo systémy DMS/ECM podľa potrieb až po našu originálnu službu: likvidácia dokumentov a údajov v súlade s GDPR. Ako náš zákazník si to môžete kedykoľvek naživo overiť priamo u nás.

Výsledok je pre Vás.

Systematický a trvalý proces zlepšovania pre dôsledný technologický a organizačný rozvoj našich služieb pre Vašu spoločnosť.

Scroll to top