Daten. Leben.

Náš archívny software
REISSWOLF archiv. manager.

Už mnoho rokov ponúkame dobre premyslený archívny softvér ako neoddeliteľnú súčasť našich bezpečných a pohodlných archívnych služieb. Ale dobré veci sa dajú robiť ešte lepšie. A teraz je čas na niečo nové.

Archívny softvér, ktorý sme vyvinuli ako platformu SaaS, vám ponúka efektívne riadenie a prístup k všetkým vašim digitálnym súborom. Individuálne prispôsobený našim klientom, REISSWOLF archiv. manager. rešeršuje, spravuje a stará sa o dáta, dokumenty a spisy.

Nové sú rýchlosť a účinnosť a optimalizované funkcie mnohých služieb.


Prečítajte si výber mnohých výhod archívneho softvéru od REISSWOLF:

 • Zrozumiteľný dizajn s intuitívnym navádzaním používateľa
 • Úplná dokumentácia všetkých externých a/alebo interných krokov archivácie od pridelenia zákazky
 • Účinné riadenie s chráneným personalizovaným webovým rozhraním
 • Zber metadát podľa pokynov zákazníka
 • Samo nastaviteľné koncepty oprávnení
 • Prístupy, likvidácia a opätovné uskladnenie sa objednávajú prostredníctvom nášho archívneho softvéru – regionálne alebo nad rámec pobočiek, v Európe alebo po celom svete
 • Možné fyzické a digitálne (hybridné) zaradenie
 • Veľký objem dát 4 GB
 • Inteligentné OCR (optické rozpoznávanie znakov) vyhľadávacie procesy
 • Úplné REST (Representational State Transfer)-API (Application Programming Interface) na integráciu so systémami tretích strán
 • Údaje zo skenovania na požiadanie sú dostupné 28 dní
 •  ... a mnoho ďalšieho.

Dostupnosť

REISSWOLF archiv. manager. zaručuje 24-hodinový prístup k celému súboru dát. Dáta si tak môžete vyžiadať veľmi rýchlo a priamo kedykoľvek sa vám to bude hodiť. Dodávka sa môže následne uskutočniť našimi vodičmi REISSWOLF pokojne už do 3 hodín od žiadosti (v rámci bežnej pracovnej doby), alebo môže byť poskytnutá ešte rýchlejšie úplne nezávisle od miesta prostredníctvom skenovania na požiadanie.

Bezpečnosť

Všetci zákazníci si môžu cez maticu oprávnení individuálne definovať užívateľské skupiny a práva, ktoré poskytujú informácie o každom prístupe k dátam a pohybe súborov. Jediným predpokladom na používanie nášho archívneho softwaru je pripojenie na internet – nič viac. Od nás dostanete prístupové dáta do chránenej bezpečnostnej oblasti a vytvorením jednotných, individualizovaných štítkov poskytujete informácie, ktoré sa priamo a automaticky prenášajú do databázy REISSWOLF archiv. manager.

Optimálne riadenie

Každý súbor má v každom okamihu čiarový kód. Akonáhle sa vygeneruje nový štítok pre súbor, je okamžite viditeľný ako „aktívny súbor“. Aktívne súbory môžete kedykoľvek upravovať, znova nahrať ako PDF, vyžiadať alebo vymazať.

Interne alebo externe archivované, vaša špecifická podniková štruktúra zostane zachovaná, alebo môže byť podľa potreby zorganizovaná nanovo a byť efektívnejšie vyobrazená. Inteligentný nástroj riadenia sa riadi podľa vašich nariadení a potrieb – regionálnych alebo na úrovni centrál.

Scroll to top