Daten. Leben.

Ochrana údajov je dôležitým základným právom našej spoločnosti a týka sa všetkých oblastí nášho života - súkromného aj pracovného.

V spoločnosti REISSWOLF denne pracujeme s osobnými a obzvlášť citlivými údajmi a veľmi dobre si uvedomujeme dôveru, ktorú do nás naši zákazníci vkladajú, a robíme všetko pre to, aby bola oprávnená.

Či už ide o archiváciu, digitalizáciu alebo likvidáciu súborov a dátových médií, pre spoločnosť REISSWOLF je samozrejmosťou, že sa pri spracovaní vždy dodržiavajú najvyššie štandardy kvality. Z tohto dôvodu sme si nechali certifikovať vśetky aspekty nášho fungovania, aby ste mali garanciu, že spolupracujete so spoľahlivým partnerom.

Scroll to top