Daten. Leben.

Ochrana údajov je dôležitým základným právom našej spoločnosti a týka sa všetkých oblastí nášho života - súkromného aj pracovného.

V spoločnosti REISSWOLF denne pracujeme s osobnými a obzvlášť citlivými údajmi a veľmi dobre si uvedomujeme dôveru, ktorú do nás naši zákazníci vkladajú, a robíme všetko pre to, aby bola oprávnená.

Či už ide o archiváciu, digitalizáciu alebo likvidáciu súborov a dátových médií, pre spoločnosť REISSWOLF je samozrejmosťou, že sa pri spracovaní vždy dodržiavajú najvyššie štandardy kvality. Z tohto dôvodu sme si nechali certifikovať vśetky aspekty nášho fungovania, aby ste mali garanciu, že spolupracujete so spoľahlivým partnerom.

Korektný prístup k našim obchodným partnerom, používanie najmodernejších technológií, ale hlavne profesionalita našich zamestnancov v oblasti predmetu integrovaného manažérskeho systému:

 

  • Skartácia a likvidácia dokumentov a dát,
  • Správa registratúry.

 

Také je každodenné poslanie REISSWOLF s. r. o., a v zmysle plnenia aplikovaných požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016,  STN ISO 45001:2019, STN EN ISO 14001:2016 a STN ISO/IEC 27001:2014, ktoré patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

Scroll to top