Daten. Leben.

Externá archivácia dát a dokumentov.

Miesto pre to podstatné.

REISSWOLF triedi, kategorizuje a archivuje vaše dáta. Okrem toho sú vám analógové dáta vždy k dispozícii aj digitálne, vďaka tzv. hybridnej archivácii.

Dohodnite si s nami termín a na základe posúdenia fyzických súborov dát vypracujeme pre vašu firmu individuálnu koncepciu archivácie.

Kontaktujte nás

S naším REISSWOLF online archív manažérom môžete kedykoľvek a kdekoľvek požiadať o opätovné uskladnenie, prácu s dokumentmi – fyzickú alebo skenovanie – štítky, povolenia prístupu alebo na záver o likvidáciu v súlade s platnými právnymi normami.

Vďaka nášmu hybridnému archivovaniu vám ponúkame riešenie, ktoré vám umožní uchovávať a integrovať digitálne súbory do archívnych súborov súbežne so všetkými alebo časťou vašich papierových súborov. Umožňuje vám to digitalizovať len vtedy, keď je to potrebné, a zároveň mať kedykoľvek prístup ku všetkým vašim archivovaným poznatkom o spoločnosti.

Referencie

Spoznajte nás a naše služby lepšie prostredníctvom skúseností našich verných zákazníkov.


Vaše výhody vyplývajúce z archivácie dokumentov a dát

  • Poradenstvo vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa fyzického a digitálneho archívovania a správy dokumentov – vrátane veľkých projektov.
  • Fyzické archivovanie súborov v archíve s vysokým stupňom bezpečnosti s 24/7 internetovým prístupom / vyhľadávaním.
  • Úplná dokumentácia o všetkých krokoch pri archivácii a permanentnej správe prostredníctvom webového archivačného softvéru REISSWOLF.
  • Definícia užívateľských skupín a informácie o každom pohybe súborov sú ľahko dostupné.
  • Preprava, archivovanie a prístup k súborom len pre vlastných zamestnancov.
  • Skenovanie na požiadanie možné kedykoľvek.
  • Záložné uloženie v IT dátových nosičoch so službou „Vyzdvihni a dones“.
  • Certifikované v súlade s certifikátom manažmentom kvality ISO 9001: 2015.
Scroll to top