Daten. Leben.

REISSWOLF e.l.sy. bezpečnostné kontajnery.

Od malých kontajnerov pre individuálne použitie až po veľkoobjemové kontajnery na likvidáciu celých archívov – iba REISSWOLF ponúka žiaruvzdorné hliníkové bezpečnostné kontajnery so špeciálnym elektronickým systémom uzamykania. Podľa veľkosti sa dajú naplniť dokumentmi, chybnými kópiami, celými zakladačmi, CD-čkami, DVD-čkami alebo kreditnými kartami či pevnými diskami.

Výhody bezpečnostných kontajnerov

  • pridelenie individuálnych práv uzamknutia na ochranu pred neautorizovanými prístupmi
  • automatické zaznamenávanie udalostí
  • dokonalé RFID monitorovanie kontajnerov
  • otvorenie bezpečnostných kontajnerov iba čipovými kartami s jedinečným identifikačným číslom
  • okamžitá deaktivácia kariet po nahlásení straty a následná bezproblémová náhrada kariet
  • veko s alarmom, aby sa nezabudlo na zamknutie bezpečnostného kontajnera
  • funkcia automatického blokovania po uzamknutí poklopu
  • maximálna miera bezpečnosti za rozumné ceny

Dôležitá poznámka s prosbou o pozornosť:

Do našich bezpečnostných kontajnerov sa nesmú vyhadzovať žiadne staré mobilné telefóny, batérie či akumulátory všetkých druhov. Predmety, ktoré sem nepatria, môžu v našich zariadeniach viesť k nebezpečným explóziám alebo požiarom, pretože obsahujú horľavé a žieravé roztoky. Prosíme vás o porozumenie, že v prípade jasného preukázania porušenia tohto nariadenia a následnej vzniknutej škody budú vyvodené právne následky.

Prehľad všetkých bezpečnostných kontajnerov

REISSWOLF e.l.sy. bezpečnostné kontajnery

RW 70 – Kompaktný špeciálny kontajner
Rozmery:D 42 × Š 42 × V 60 cm
Objem:70 l alebo max. 10 Zakladačov
Použitie: kompaktné riešenie pri nízkom dopyte, ideálny pre dátové médiá
Umiestnenie:malé priestory alebo pod stolom
Plnenie:cez otvor na veku alebo úplne odnímateľné veko
RW 240 – Viacúčelový kontajner
Rozmery:D 48 × Š 58 × V 101 cm
Objem:240 l, ca. 90 kg alebo max. 30 zakladčov
Použitie:  univerzálne použiteľný, vhodný na prepravu po schodoch
Umiestnenie:kopírovacie miestnosti, výpočtové strediská, atď.
Plnenie:cez otvor na veku alebo odnímateľné veko
RW 350 – Praktický spoločník
Rozmery:D 90 × Š 69 × V 90 cm
Objem:350 l alebo max. 50 zakladačov
Použitie: univerzálne použiteľný
Umiestnenie:na prízemí alebo transport výťahom
Plnenie:cez otvor na veku alebo úplne odnímateľné veko
RW 500 – Gigant
Rozmery:D 118 × Š 69 × V 100 cm
Objem:500 l alebo max. 70 zakladačov
Použitie: veľkorysé riešenie pre objemný neskladný papierový odpad, ako sú napríklad lepenkové škatule
Umiestnenie:na prízemí alebo transport výťahom
Plnenie:cez úplne odnímateľné veko

Scroll to top