Daten. Leben.

Certifikovaná likvidácia dát a efektívne zhodnotenie vašich vyradených informačných technológií.

Je jedno, či ide o tlačiareň, server, PC, laptop alebo mobil: REISSWOLF zhodnotí váš použitý hardware a hneď potom sa postará o certifikovanú likvidáciu dát, zmysluplné opätovné použitie alebo trvalo udržateľnú recykláciu – s minimálnym úsilím a maximálnym prínosom pre životné prostredie a pre Vás.

  • Likvidácia dát v súlade s GDPR
  • Opätovné použitie šetriace prírodné zdroje
  • Certifikovaný software na vymazávanie
  • Udržateľné hospodárenie so starým hardwarom

Bezpečne. Rýchlo. Jednoducho.
Tak funguje REISSWOLF likvidácia dát a IT-recyklácia.

1. Vyplnenie zoznamu zariadení

Zapíšte do Excel súboru, ktorý starý hardware chcete odovzdať a pošlite súbor n
likvidaciadat­­@reisswolf.sk

2. Obdržanie ponuky

Vytvoríme vám nezáväznú ponuku s ohodnotením vášho starého hardwaru.

3. Vyzdvihnutie a transport

Hardware rozoberú naši technici priamo na mieste a bezpečne ho odvezú.

4. Vymazanie

Všetky zariadenia sú podrobené bezpečnej likvidácii v súlade s ochranou dát. V nadväznosti na to dostanete certifikát ako dôkaz.

5. Recyklácia

Staráme sa o trvalo udržateľnú recykláciu, certifikovanú likvidáciu dátových médií alebo o opätovný predaj neporušených zariadení.

REISSWOLF proces vymazávania
starého IT-hardwaru.

  1. Evidencia a kontrola došlých zariadení vrátane evidencie sériového čísla
  2. Audit vybavenia (funkčný výber)
  3. Kontrola stanovenia hodnoty
  4. Vymazanie dát s použitím priemyselného štandardu Blancco Software
  5. Ďalší predaj alebo zničenie dátových médií podľa DIN 66399 a recyklácia

Máte nejaké otázky ohľadne REISSWOLF likvidácie dát a IT-recyklácie?

Chceli by ste dostať ponuku na mieru?

Ak chcete viac informácií, môžete použiť náš kontaktný formulár a my sa vám čo najskôr ozveme. Ak by ste chceli dostať ponuku na váš hardware, stiahnite si, prosím, Zoznam zariadení. Vyplňte ho čo najpodrobnejšie na optimálne vyhodnotenie a potom ho nahrajte.

Anfragenformular mit Upload schlank (SK)

Tešíme sa na váš dopyt!
* Povinné pole

Zlikvidovať. Spracovať. Zhodnotiť.

S REISSWOLF-om, špecialistom na ochranu a likvidáciu dát.

Bezpečne obnovíme váš starý firemný hardware alebo ho recyklujeme spôsobom efektívne využívajúcim zdroje – s certifikovanou likvidáciou dát a dodržiavaním najvyšších bezpečnostných štandardov REISSWOLF.

Pozrite si všetky certifikáty ›

 Výhody REISSWOLF likvidácie dát a IT-recyklácie.

Bezpečne vymazané dáta.

Všetky staré IT-zariadenia, ktoré od vás prevezmeme, budú podrobené likvidácii podľa striktne stanoveného certifikovaného postupu.

Udržateľná hospodárnosť.

Nevyužitý a neporušený hardware sa po vymazaní spracúva a opätovne predáva s cieľom účinne znížiť spotrebu tovaru.

Šetrenie zdrojov.

Z nepoužiteľného hardwaru extrahujeme vzácne suroviny, ako napríklad kobalt, nikel, lítium či meď a spracúvajú sa ďalej pre nové zariadenia.

Odborné zhodnotenie.

Kovový odpad a plasty zlikvidujeme prostredníctvom nášho odpadového hospodárstva. Zaťaženie životného prostredia sa tak výrazne redukuje.

Priemyselná norma pre likvidáciu dát.

Okrem vlastných bezpečnostných noriem sa REISSWOLF opiera o automatický diagnostický proces a proces vymazávania spoločnosti Blancco. Softvér testovalo, certifikovalo a schválilo viac ako 15 vládnych agentúr a skúšobných organizácií. Používa ho aj BSI, NATO alebo britská vláda. Ďalší dôvod naviac byť si istý, že po REISSWOLF likvidácii dát a IT-recyklácii zostáva len to, čo zostať malo: iba čistý hardware.

Scroll to top